Čo sme urobili…

Čo plánujeme v roku 2018…

Našou víziou je budovať a podporovať kresťanskú rómsku kultúru a umenie.

Obraz budúcnosti

vlastné priestory a zamestnanie ľudí
– multifunkčné umelecko-formačné centrum
– múzeum rómskej kultúry a umenia
– galéria rómskych umeleckých diel

 

audiovizuálne štúdio
– produkcia zvukových a obrazových obsahov
– podpora začínajúcich rómskych interpretov
– ozvučovanie podujatí, videoprojekcia

 

umelecká dielňa
– rezbárstvo, košikárstvo, kováčstvo a pod.
– výstavy a prezentácie
– veľtrh rómskeho umenia

 

predaj výrobkov
– kamenná predajňa
– internetový obchod
– handmade portály

 

tútorský a mentorský program
– aktivity pre umelcov
– nízkoprahové kluby pre deti a mládež
– organizovanie táborov, workshopov a pod.
– podpora talentovaných rómskych detí
– e-learningové kurzy

 

neinvestičný fond / nadácia
– podpora rómskych umelcov
– grantové programy

 

rómsky umelecký súbor
– umelecké pásma s rómskou tematikou
– hudobno-dramatické pásmo BARARAS

 

vydavateľstvo
– CD, DVD, audioknihy
– publikácie, časopisy