Priatelia,

 

v rámci služby kapely F6 vnímame, že nás Boh pozýva hlásať evanjelium deťom z detských domovov. Veríme, že aj cez našu službu spoznajú a príjmu tieto deti Boha ako svojho Otca a Pannu Máriu ako svoju Matku. Spolupracujeme s organizáciou Úsmev ako dar.

Doposiaľ sme slúžili na týchto miestach:

 

27. apríl 2012 // Detský domov Jiříkov
13. máj 2016 // Detský domov Nová Baňa
13. október 2017 // Stretnutie s deťmi z detských domovov
7. december 2017 // Benefičný koncert Úsmev ako dar
15. december 2017 // Detský domov Veľké Kapušany
24. február 2018 // Detský domov Vranov nad Topľou
2. marec 2018 // Detský domov Podolínec
3. marec 2018 // Detský domov Svidník
8. – 10. marec 2018 // Stretnutie s domovákmi v Terchovej
13. – 14. marec 2018 // Domováci domovákom Bratislava
16. marec 2018 // Detský domov Trenčín
14. apríl 2018 // Detský domov Prievidza
1. máj 2018 // Domovácke kilometre v Herľanoch
30. máj 2018 // Detský domov Košická Nová Ves
1. jún 2018 // Detský domov Veľké Kapušany
26. – 27. jún 2018 // Stretnutie v Papierničke
12. júl 2018 // Tábor “Fantázia detí” v Mošovciach
22. september 2018 // Anjelská akadémia v Brezne
12. december 2018 // Benefičný koncert Úsmev ako dar

Kontakt

Peter Gomolák

+421 948 070 676

peter.gomolak@ucf6.sk