BARARAS

je hudobno-dramatické pásmo, ktorého účinkujúcimi sú rómski a slovenskí interpreti a ktorého cieľom je spájať slovenský a rómsky národ.

 

V roku 2016 sa doňho zapojili Slováci a Rómovia z 12 komunít – Ostravy, Veľkej Lomnice, Krížovej Vsi, Starej Ľubovne – Podsadku, Jarovníc, Šarišského Jastrabia, Soli, Čičavy, Bardejova-Poštárky, Vechca, Jastrabia nad Topľou a Rudlova.

 

V roku 2017 sa uskutočnilo viacero vystúpení (Stará Ľubovňa, Večer chvál v Prešove, CampFest, Púť Rómov do Gaboltova) a nahralo sa CD.

 

V roku 2018 pripravujeme dokument a plánujeme vytvoriť ďalšie hudobno-dramatické pásmo v spolupráci s 15 rómskymi a slovenskými interpretmi. Taktiež plánujeme natočiť a vydať live CD.

Kontakt

Peter Gomolák

+421 948 070 676

peter.gomolak@ucf6.sk

Lukáš Bužo

+421 911 660 220

lukas.buzo@ucf6.sk