BARARAS počas Večera chvál // 29.01.2017

Rómsky BigBand s hudobno-dramatickým pásmom BARARAS v Prešove. Nádherny čas v blízkosti nášho Otca. Je neuveriteľné, ako Boh napĺňa posolstvo zjednocovania medzi slovenským a rómskym národom. Ďakujeme spoločenstvu Marana Tha za prijatie a spoločnú službu.