Drahí priatelia,

 

podobne ako Ježiš chceme v rómskych osadách na Slovensku hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Veríme totižto, že rómsky ľud bývajúci v temnotách uvidí veľké svetlo (Matúš 4,16n).

Kontakt

Lukáš Bužo

+421 911 660 220

lukas.buzo@ucf6.sk