Čo sme urobili…

Čo plánujeme v roku 2018…

Našou víziou je budovať a podporovať kresťanskú rómsku kultúru a umenie.

Obraz budúcnosti

► zamestnanie 8 ľudí na plný úväzok

 

vydavateľstvo
– CD, DVD
– knihy, časopisy

 

audio-vizuálne štúdio
– produkcia zvukových a obrazových obsahov
– podpora začínajúcich rómskych interpretov
– ozvučovanie podujatí

 

neinvestičný fond/ nadácia
– grantové programy

 

rómsky umelecký súbor
– hudobno-dramatické pásmo BARARAS

 

galéria a múzeum rómskej kultúry a umenia
– veľtrh rómskeho umenia

umelecká dielňa
– rezbárske výrobky, bižutéria, košikárstvo, kováčstvo a pod.
– výstavy a prezentácie

 

predaj výrobkov
– kamenná predajňa
– internetový obchod
– spolupráca s distribútormi

 

tútorský a mentorský program
– nízkoprahové kluby pre deti a mládež
– aktivity pre hudobníkov, maliarov, rezbárov a pod.
– organizovanie táborov, workshopov a pod.
– podpora talentovaných rómskych detí
– e-learningové kurzy

 

multifunkčné umelecko-formačné centrum

SPÚŠŤAME F6 OBCHOD !!!

unikátne dekorácie | ikony ako ich (ne)poznáte | originálne CD & DVD
hodnotné publikácie a knihy | produkty na mieru | vyrobené s láskou ❤

WEB  |  FACEBOOK  |  INSTAGRAM  |  PINTEREST